Una mirada a la naturaleza del sector suroccidental del Sistema Ibérico Turolenselunes, 31 de octubre de 2011

Yo me retiro.

 Juvenil de Culebra de collar Natrix natrix. 1350 m.

 Salamanquesa común Tarentola mauritanica. 1260 m.

 Juvenil de Lagarto ocelado Timon lepidus. 1255 m.